De Regenboogelfjes

Kinderdagverblijf

De Regenboogelfjes is een biologisch kinderdagverblijf dat is gevestigd in Amstelveen. Als je als ouder bewust keuzes maakt in je leven dan wil je natuurlijk dat het kinderdagverblijf waar jouw kind naartoe gaat hierop aansluit. Natuur en milieu staat hoog in het vaandel bij een biologisch kinderdagverblijf. Op deze manier sluit het kinderdagverblijf aan bij jouw manier van opvoeden, namelijk groen en biologisch.

 

Biologisch kinderdagverblijf Amstelveen

De functie van een ‘normaal’ kinderdagverblijf is om baby’s en peuters op te vangen. Dit is ook wat een het biologische kinderdagverblijf uit Amstelveen doet, alleen dan is er een grote focus op het biologische gedeelte. Er wordt biologische verantwoorde zorg aan jouw kind gegeven. Wanneer je het kinderdagverblijf in Amstelveen inloopt ervaar je meteen het biologische accent in de ruimtes. Er is namelijk gebruik gemaakt van aardse rustige kleuren. Daarnaast is het speelgoed voor jouw kind gemaakt van natuurlijke materialen. Rondom het kinderdagverblijf in Amstelveen is er een tuin gemaakt met allerlei flora en fauna. Jouw kind kan hier op ontdekkingstocht gaan en kennismaken met de natuur. Het is belangrijk dat jouw kind de natuur zelf gaat ontdekken maar daarnaast is er een ook een vaste structuur wat cruciaal is voor de ontwikkeling van jouw kind.

Verder bevat het eten dat jouw kind geserveerd krijgt alleen maar verse en biologische ingrediënten. Al het voedsel is dus onbespoten. Er is een grote focus op gezond en groen eten. Wanneer jouw kind op deze manier eet, krijgt hij of zij sowieso alle belangrijke voedingsstoffen binnen.

 

Waarom biologisch?

Het gehele beleid is gebaseerd op de natuurlijke ontwikkeling van jouw kind. Pedagogisch gezien wordt er dus op een kind volgende manier gewerkt. Zo wordt er meebewogen met de seizoenen en wordt er een liefdevolle omgeving gecreëerd voor jouw kind.

Het is belangrijk om kinderen respect bij te brengen voor het milieu. Bij het inkopen van het eten en drinken voor het kinderdagverblijf wordt voedselverspilling zo veel mogelijk tegengegaan. Binnen het groene beleid wordt het onnodig verspilling van bijvoorbeeld papier ook strikt nageleefd. Daarnaast gebeurt het schoonmaken binnen het kinderdagverblijf zoveel mogelijk op een groene manier. Het gebruiken van chemische middelen wordt waar mogelijk binnen te perken gehouden.

 

Uitgangspunten

Binnen het kinderdagverblijf in Amstelveen staan verschillende uitgangspunten centraal die allemaal samenhang met de biologische grondslag. Zo wordt het erg belangrijk gevonden dat kinderen vertrouwd raken met de natuur. Dit speelt dan ook een centrale rol in het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf biedt een groene start voor jouw kind. Dit wordt onder andere gedaan door respect te hebben voor hoe het kind is en ritme en structuur aan te bieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *