Hoe doet u een WWFT melding?

WWFT melding

De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) stelt dat u een zogeheten WWFT melding moet doen wanneer dat nodig is. Op deze manier worden ondernemingen in de financiële dienstverlening actief betrokken om vermogensmisdrijven in de sector tegen te gaan. Hoe gaat dit nu in z’n werk en wanneer doet u zo’n WWFT melding? Daarover hier meer.

Meer over de WWFT

De WWFT is erop gericht financiële misstanden tegen te gaan. Deze wet verplicht financiële dienstverleners om hun cliënten te onderwerpen aan een screening, om zo hun identiteit te controleren en verifiëren. Wanneer u verdachte omstandigheden constateert, dient u hier een WWFT melding van te maken. Voorbeelden van instellingen en bedrijven die onder de WWFT vallen zijn banken, accountants en belastingadviseurs. Afhankelijk van de precieze beroepsgroep zijn er specifieke regels aan uw handelen verbonden. Onder andere de Nederlandse Bank en de Belastingdienst houden toezicht op naleving van de WWFT. Nalatigheid kan leiden tot strafvervolging en/of boetes – voorkom dit dus vooral door u te houden aan de wet en een WWFT melding te doen wanneer dit nodig blijkt.

Zo doet u een WWFT melding

Middels een WWFT cliëntenonderzoek dient u een klant of transactie te screenen. Voorbeelden van wat u dient te controleren zijn de identiteitsdocumenten en kvk-inschrijving. Verzeker u ervan dat de opgegeven identiteit van uw klant klopt. Ook moet u kunnen vaststellen of degene met wie u zaken doet daartoe gemachtigd is en uit zichzelf handelt – dit laatste moet fraude of witwassen via tussenpersonen voorkomen. De WWFT laat u vrij hóe u deze screening uitvoert – als het resultaat maar gedegen en betrouwbaar is. Een makkelijke manier waar veel ondernemers voor kiezen is een screening met speciale software, die vertrouwt op kunstmatige intelligentie. Dit bespaart u veel handwerk, en daarmee weet u bovendien zeker dat de screening foutloos is. Deze screening gebeurt structureel, dus u hoeft niet geregeld uw complete klantenbestand en transacties opnieuw aan een controle te onderwerpen. Bovendien houdt de software rekening met eventuele updates van de WWFT. Dat scheelt een hoop moeite. De software geeft automatisch een melding wanneer er ongeregeldheden gesignaleerd worden. Aan u is dan de taak om een WWFT melding te doen bij de overheid. Dit kan een verdacht rechtspersoon betreffen, maar ook een transactie. Zonder de hulp van ondernemers is het lastig om financiële criminaliteit aan te pakken. U bent dan ook een cruciale schakel hierin. Werkt u dus vooral mee om de sector integer te houden en eventuele vervelende consequenties voor uzelf te voorkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *